Υπηρεσίες

  • Μεταφορές / Ειδικές Μεταφορές Βαρέων Μηχανημάτων / Αντικειμένων
  • Μεταφορές Εργοστασιακού και Εργοταξιακού Εξοπλισμού
  • Μεταφορές Προκάτ
  • Μεταφορές Σκαφών

Η «ΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.» αναλαμβάνει απλές αλλά και ειδικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με τα οχήματα που διαθέτει η εταιρεία μας είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη. Διαθέτουμε φορτηγά με 3αξονικές αλλά και 4αξονικές καρότσες. Μέγιστο μήκος ανοιγόμενης καρότσας 23 μέτρα με μέγιστο βάρος 45 τόνους.

  • Οδική Βοήθεια Οχημάτων Βαρέων και μη / HEAVY VEHICLES ROAD ASSISTANCE

Ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί από οποιαδήποτε βλάβη.
Περισυλλογή οχημάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός οδοστρώματος μετά από τροχαίο ατύχημα.
Ξετουμπάρισμα βαρέων οχημάτων, έστω και αν αυτά είναι φορτωμένα.
Αλλαγή ελαστικών βαρέων οχημάτων.
Εκκίνηση οχημάτων που έχουν μείνει από μπαταρία, με χρήση ειδικού φορητού φορτιστή μπαταρίας

  • Τελωνειακές Διατυπώσεις