Προφίλ Εταιρείας

Ο Ρεβεζάς Ιωάννης (υιός του κ. Ρεβεζά Αναστάσιου) θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του νομού Φθιώτιδας, το 2015 προέβη στην ίδρυση της εταιρείας «ΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.»

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει μεταφορές αλλά και ειδικές μεταφορές σε όλο το δίκτυο του νομού μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης διαθέτουμε ειδικό όχημα για την παροχή οδικής βοήθειας σε βαρέα οχήματα για όλο το οδικό δίκτυο της Ελλάδας.